Jednorázový úklid

Cena a  doba uklízení závisí na několika faktorech: počtu pokojů, stupni znečištění a přetížení prostorů, velikosti objektu. Dobu trvání ovlivňuje také druh úklidu. jednorázový úklid trvá 3 až 7 hodin. Cena úklidu bytu je daná hodinovou sazbou a to 350 Kč/1h

Pravidelný: běžný úklid

Běžný úklid trvá 2 až 4 hodiny, a také závisí na faktorech: počtu pokojů, stupni znečištění a přetížených prostorů, velikosti objektu .

1 x týdně 290 Kč/1h

Cena úklidu je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na rozsahu úklidu, uklízené ploše, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními potřebami zákazníka.